Aineistotyyppityöpaja


Osallistuin 10.4. klo 13-17 Kansalliskirjaston järjestämään aineistotyyppityöpajaan. Työpaja järjestettiin Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden toimitiloissa Helsingissä.
Aineistotyypit ovat samat kaikille Finnassa mukana olevien organisaatioiden aineistoille. Finnaan on viime vuosina liittynyt paljon uusia organisaatioita ja aineistojen tuominen saataville Finnan kautta lisääntyy jatkuvasti. Myös oma työpaikkani, Järvenpään kirjasto, on liittymässä Finnaan huhtikuun aikana.


Työpajan tarkoituksena oli pohtia, voitaisiinko Finnassa yksinkertaistaa käyttäjälle näytettäviä aineistotyyppejä ja niiden kategorisointia, sekä pohtia mitä vaikutuksia olisi muutaman uuden aineistyypin lisäyksellä.


Työpajan ensimmäisessä sessiossa käsiteltiin pelejä, esineitä, opetusmateriaaleja ja esteettömiä/saavutettavia aineistoja (Daisy). Toisessa sessiossa aiheina olivat tekstit, pienpainatteet, äänitteet ja e-kategoriat. Työskentely tapahtui siten, että osallistujat jakautuivat tasaisesti neljään eri pöytään. Joka pöydässä oli yksi Kansalliskirjaston/Finnan edustaja, joka toimi ryhmän vetäjänä ja merkitsi ylös keskustelussa esiin tulleita asioita.  Osallistujilla oli aina noin 15 minuuttia per pöytä aikaa käsitellä siinä esillä olevaa asiaa ja sen jälkeen vaihdettiin seuraavaan pöytään. Kun ensimmäinen sessio oli käyty läpi eli jokainen oli vieraillut kussakin neljässä pöydässä, käytiin yhdessä läpi yhteenvetona ajatuksia ja ehdotuksia. Toinen sessio toteutettiin samalla tavoin. Lopussa ideat koottiin isoille paperiarkeille ja osallistujat saivat käydä merkitsemässä niihin plussia ja miinuksia ja kirjoittaa post-it -lapuilla minkä takia idea oli hyvä tai miksi se ei ollut toteutuskelpoinen.

Osallistuin tähän työpajaan sen takia, että opinnäytetyöni aihe liittyy lautapeleihin ja toivoin voivani työpajaan osallistumalla kehittää lautapelien löytymistä Finnassa. Lautapelien aineistotyyppi on esine ja koska esineaineistotyyppiin kuuluu hyvin monenlaista aineistoa, aiheuttaa aineiston löytyminen ongelmia sekä asiakkaille ja henkilökunnalle. 

Työpaja oli mielenkiintoinen kokemus, ja toivon mukaan asiat edistyvät aineistotyyppien osalta mahdollisimman pian.  

Teksti & kuvat: Miia Lehtola
 

Kommentit

Suositut tekstit