Aistit edellä - neurokirjon henkilöt asiakkaana -luento

Olin torstaina 24.11. pääkirjaston Aistit edellä – neurokirjon henkilöt asiakkaina -luennolla. Luento oli osa henkilökunnan esteettömyyskoulutusta, mutta aamun luentotilaisuus oli kaikille avoin. Iltapäivän workshop oli tarkoitettu ainoastaan henkilökunnalle. Luennon pitivät Veeti ja Venni, jotka molemmat ovat työskennelleet erilaisten neurokirjoasioiden parissa jo pitkään. Luento oli kokemuspohjainen, sillä toisella luennoitsijoista on asperger ja toisella tarkkaavuushäiriö.


Aihe oli mielenkiintoinen ja siksi ihmettelinkin, miksi yleisöä oli paikalla vain kourallinen. Luennoitsijat olivat mahtavia ja kertoivat paljon konkreettisia esimerkkejä omasta elämästään.

Luennolla käytiin läpi neurokirjon teoriaa: autismi (jopa 1 % väestöstä, eli noin 54 000), Touretten syndrooma (nykimishäiriö), tarkkaavuus- ja yliaktiivisuusoireyhtymät (ADHD oireet esiintyvät aktiivisuuden, tarkkaavuuden ja impulsiivisuuden alueilla, ADD on tarkkaamattomuuspainotteinen variaatio), dysfasia (kehitykselliset kielelliset erityisvaikeudet), hahmottaminen (esim. kiinnittää huomion yksityiskohtiin, vaikea hahmottaa yleiskuvaa), sosiaalinen vuorovaikutus (esim. nonverbaalisen kommunikoinnin haasteet) ja aistisäätely.

Neurokirjon henkilöt ovat todella monenkirjava joukko. Jotkut heistä pärjäävät hyvin itsenäisesti ja jotkut saattavat tarvita paljon tukea. Joskus sama ihminen voi olla todella hyvä vaikkapa ydinfysiikassa, mutta kohtaa suuria haasteita kahvia keittäessään. Kun on tavannut yhden neurokirjon henkilön, on siis todellakin tavannut vain yhden neurokirjon henkilön!Neurokirjon henkilön kohtaamisessa on tärkeää, että ilmapiiri on rauhallinen ja viestintä on selkeää, ydinviestiä on hyvä korostaa. Kirjalliset ja kuvalliset ohjeet helpottavat viestintää, kuten myös visuaalisuus ja käytännön esimerkki. Kirjallisissa ohjeissa on parempi käyttää jotakin yleistä fonttia selkeän fontin sijaan, sillä uusi (vaikka olisikin yleistä selkeämpi) fontti vie huomion pois oleellisesta.

Neurokirjon henkilön kohtaamisessa myös myönteinen palaute, kannustus ja rohkaisu tulee ottaa huomioon. Anna toiselle aikaa ymmärtää ja reagoida, älä ala heti selittämään asiaa uudestaan. Puhu asiakkaalle, älä avustajalle (siitäkään huolimatta, vaikka asiakas ei reagoisi puheeseesi). Vaistolla ja ennakoinnilla pääsee jo pitkälle.

Muista siis, että hitaus ja maltti on valttia ja vähemmän on enemmän!

Loppuun vielä kevennykseksi hupaisa video: How To Know If You Have ADHD


Heidi L. 
NKITIS14

Kommentit

Suositut tekstit