Mediamatka halki Suomen


Syyskuun ensimmäinen päivä hujahti Mediamatka halki Suomen -koulutuksessa.
Vaski-kirjastoissa Mediamatkoja on vedetty jo jonkin aikaa. Niiden tavoitteena on, että koululaiset kehittävät mediataitojaan seikkailen kirjastossa erilaisia tehtäväpaketteja tehden. Samalla myös heidän sosiaaliset taitonsa karttuvat, sillä tehtävät tehdään 2–3 hengen ryhmissä.


Mediamatkojen aluksi kirjaston henkilökunta keskustelee koululaisten kanssa mediasta ja pohjustaa tehtävät. Kun koululaiset pääsevät tehtävien kimppuun, toimivat kirjaston henkilökunta ja opettaja tutoreina, jotka auttavat mm. ryhmätoiminnassa ja tiedon etsimisessä. Ilmiöpohjaisuus ja tutkiva ote ovat tärkeä pohja Mediamatkoissa. Tarkoituksena on, että koululaiset tekevät ja oivaltavat mahdollisimman paljon itse, sisältö opitaan siis tekemisen kautta. Opetus ja oppiminen ovat oppiainerajoja rikkovaa jo sillä, että Mediamatkat toteutetaan kirjastossa.

Pääsimme myös itse tekemään perinteisen Mediamatkan, sillä tekemällä oppii parhaiten!

Mediamatkan tehtävät ovat monipuolisia ja monet myös haastavat koululaisia laittamaan kaikki aivonystyrät töihin. On tiedonhakua, ikärajoihin liittyviä tehtäviä, videobloggausta, kuvanlukutaitoa, tiedon vertailua ja arviointia, tekstinlukutaitoa, omia versiointeja, uutisten tekoa, pelinlukutaitoa…

Uuden ideointia.

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Vaski-kirjastojen henkilökuntaa kokoontui pohtimaan yhdessä Mediamatkaa Suomi-teemalla toteutettavaksi. Suomi-teeman tavoitteena on lisätä ymmärrystä itsenäisyydestä, mutta myös etsiä ja luoda uutta. Koululaiset pohtivat itse, mitä Suomi ja suomalaisuus ovat. Lisäksi myös monikulttuurisuutta halutaan tuoda esiin.Koulutuspäivä olikin pöhinää täynnä, kun perinteisen Mediamatkan tehtäviä jalostettiin Suomi 100 -teemaan sopiviksi. Uusiakin ideoita syntyi vino pino. Odotan innolla, että ideat saadaan kasattua tehtäväpaketeiksi, sillä pääsen itsekin mukaan vetämään muutaman Mediamatkan!
Heidi L.
NKITIS14

Kommentit

Suositut tekstit